Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia punktów przedszkolnych

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 4 i 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia punktów przedszkolnych zostało unieważnione we wszystkich 11 częściach.

Uzasadnienie

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego ponieważ aż w 10 częściach zamówienia nie ma możliwości obiektywnego porównania ofert w kryterium terminu dostawy (art. 93 ust. 7 ustawy). Ponadto ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwoty, które zamawiający zamierzał  przeznaczyć na sfinansowanie zamówień, a zamawiający nie ma możliwości na  zwiększenie tych kwot.

Lipno 07-02-2018 r.

 

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 507862-N-2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian