Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: „Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo”

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Na podstawie art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo zostało unieważnione

 Uzasadnienie

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie całości lub części zamówienia, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówienie

Lipno 12-06-2018 r.


Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

 

    • Nr przetargu 526558-N-2018

Informacje

Rejestr zmian