Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa wyposażenia do przedszkola w Karnkowie

 Lipno, dnia 05–06–2018 r.

  RGK.271.15.2018

(nr ref. postępowania)

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 560079-N-2018; data zamieszczenia: 2018-05-17. Numer sprawy: RGK.271.15.2018. Nazwa zadania: „Dostawa wyposażenia przedszkola w Karnkowie”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożoną przez:

Pakiet 1:           Materiały dydaktyczne i zabawki

„MOJE BAMBINO” Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Pakiet 2:           Książki

„DRZEWIARZ-BIS”  Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

Pakiet 3            Artykuły plastyczne

„MOJE BAMBINO” Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Pakiet 4:           Sprzęt sportowo rehabilitacyjny

„MOJE BAMBINO” Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Pakiet 5:           Artykuły gospodarcze

„Tijo” s.c., ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków

Pakiet 6:           Meble do przedszkola

„MOJE BAMBINO” Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Pakiet 7:           Meble kuchenne

Kal-Sport, Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów                   

Pakiet 8:           Sprzęt kuchenny

Kal-Sport, Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

Pakiet 9:           Sprzęt ICT

„BIUINF” Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 26 /4, 85-377 Bydgoszcz                   

 

Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. Wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert we wszystkich 9 częściach zamówienia:

 

 

Pakiet 1: Materiały dydaktyczne i zabawki

L.p. Wykonawca Kryterium 1 Kryterium 2 Łącznie
Cena Termin dostawy
Waga 60% Waga 40%
4. „MOJE BAMBINO” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

60,00 40,00 100,00

 

Pakiet II   Książki

L.p. Wykonawca Kryterium 1 Kryterium 2 Łącznie
Cena Termin dostawy
Waga 60% Waga 40%
1. „DRZEWIARZ-BIS”  Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

60,00 40,00 100,00

 

Pakiet III   Artykuły plastyczne

L.p. Wykonawca Kryterium 1 Kryterium 2 Łącznie
Cena Termin dostawy
Waga 60% Waga 40%
4. „MOJE BAMBINO” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

60,00 40,00 100,00

 

Pakiet IV   Sprzęt sportowo rehabilitacyjny

L.p. Wykonawca Kryterium 1 Kryterium 2 Łącznie
Cena Termin dostawy
Waga 60% Waga 40%
4 „MOJE BAMBINO” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

60,00 40,00 100,00
6 „Deco Mart”, ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice 32,72 40,00 72,72
7 „Tijo” s.c., ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków 56,16 40,00 96,16
8 Kal-Sport, Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

29,08 40,00 69,08

 

Pakiet V   Artykuły gospodarcze

L.p. Wykonawca Kryterium 1 Kryterium 2 Łącznie
Cena Termin dostawy
Waga 60% Waga 40%
1. „DRZEWIARZ-BIS”  Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

59,83 20,00 79,83
2. Biuro Inzynieryjne „MARTEX”,

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

31,48 40,00 71,48
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” S.C., ul. Staszica 22,

82-500 Kwidzyn

33,52 40,00 73,52
6 „Deco Mart”, ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice 53,40 40,00 93,40
7 „Tijo” s.c., ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków 60,00 40,00 100,00
8 Kal-Sport, Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

47,55 40,00 97,55

 

Pakiet VI   Meble do przedszkola

L.p. Wykonawca Kryterium 1 Kryterium 2 Łącznie
Cena Termin dostawy
Waga 60% Waga 40%
4 „MOJE BAMBINO” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

60,00 40,00 100,00
7 „Tijo” s.c., ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków 59,57 40,00 99,57

 

Pakiet VII   Meble kuchenne

L.p. Wykonawca Kryterium 1 Kryterium 2 Łącznie
Cena Termin dostawy
Waga 60% Waga 40%
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” S.C., ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn 27,61 40,00 67,61
8 Kal-Sport, Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

60,00 40,00 100,00

 

Pakiet VIII   Sprzęt kuchenny

L.p. Wykonawca Kryterium 1 Kryterium 2 Łącznie
Cena Termin dostawy
Waga 60% Waga 40%
1. „DRZEWIARZ-BIS”  Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

60,00 20,00 80,00
2. Biuro Inzynieryjne „MARTEX”,

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

29,97 40,00 69,97
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” S.C., ul. Staszica 22,

82-500 Kwidzyn

34,84 40,00 74,84
6 „Deco Mart”, ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice 42,50 40,00 82,50
7 „Tijo” s.c., ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków 41,94 40,00 81,94
8 Kal-Sport, Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

51,00 40,00 91.00

 

 

Pakiet IX   Sprzęt ICT

L.p. Wykonawca Kryterium 1 Kryterium 2 Łącznie
Cena Termin dostawy
Waga 60% Waga 40%
1. „DRZEWIARZ-BIS”  Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

56,15 20,00 76,15
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” S.C., ul. Staszica 22,

82-500 Kwidzyn

49,11 40,00 89,11
5 „BIUINF” Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 26 /4, 85-377 Bydgoszcz 60,00 40,00 100,00
6 „Deco Mart”, ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice 46,08 28,00 74,08
7 „Tijo” s.c., ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków 54,32 40,00 94,32
9 „CopyBox”, Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń

43,01 40,00 83,01

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 560079-N-2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian